Metalize là gì?

Có lẽ chúng ta luôn được nghe đến từ Metallized, in Metalize, giấy ghép Metalize... Vậy, Metalize là gì?