Giá màng BOPP quá rẻ

 

Ngày 03 tháng 9 năm 2015, Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT) nhận được thông tin về việc Uỷ ban Chống bán phá giá Indonesia (KADI) đã đăng công báo số 652/KADI/IX/2015 ngày 02 tháng 9 năm 2015 quyết định khởi xướng điều tra chống chống bán phá giá đối với sản phẩm giá màng BOPP (Biaxially Orented Polypropylene) nhập khẩu từ Thái Lan và Việt Nam.

Một số thông tin về vụ việc:

- Ngày khởi xướng điều tra: 02 tháng 9 năm 2015

- Sản phẩm bị điều tra: màng BOPP có mã HS: 3920.20.10 và 3920.20.90.

- Nguyên đơn: PT TriasSantosaTbk và PT. Lotte Packaging

Đây là vụ kiện chống bán phá giá thứ 2 của Indoensia đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, trước đây là sản phẩm thép năm 2012.

Trong thông báo, KADI cho biết đã nhận được đơn yêu cầu tiến hành điều tra chống bán phá giá với lý do KADI thấy có dấu hiệu hàng hóa bị bán phá giá và gây thiệt hại cho ngành sản xuất nội địa đối với sản phẩm tương tự.   

 KADI sẽ gửi Bản câu hỏi và Đơn kiện bản công khai cho các bên liên quan. Các bên quan tâm khác nếu cần thông tin, bản câu hỏi hay các tài liệu khác có thể gửi công văn thông báo tham gia vụ việc trong thời gian tối đa là 14 ngày kể từ ngày đăng công báo này tới: